ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 25720 ,  Today: 0
Przedmowa
Informacje oglne
Inwestowanie w Internecie
HYIP
Ponzee
Systemy płatnicze
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Bezpieczeństwo podczas pracy z elektronicznymi systemami płatniczymi
Inwestycje w HYIP
Jak uzyskiwany jest dochd
Ryzyko
HYIP: ocena adekwatności
Dokonujemy pierwszej inwestycji
Kontynuacja kampanii inwestycyjnej
Złote reguły
 
 
 
 
Article

Inwestycje w HYIP


Jak uzyskiwany jest dochód


Wielu potencjalnych uczestników wysokodochodowych projektów inwestycyjnych zastanawia się: skąd organizatorzy biorą na tyle porażające środki, ze mogą regularnie wypłacać bardzo poważne odsetki? Dochody, to zrozumiałe, nie pojawiają się na pustym miejscu. W poważnych HYIP nad efektywnymi schematami inwestycyjnymi pracują doświadczeni ekonomiści, profesjonaliści, którzy opracowali i zrealizowali już wiele wysokodochodowych projektów.

A zatem podstawowe źródła dochodów High Yield Income Programs są następujące:

1. Inwestycje na giełdzie walutowej FOREX.

2. Handel akcjami rozmaitych firm na giełdach międzynarodowych.

3. Uczestnictwo w różnorodnych totalizatorach komercyjnych.

4. Inwestowania finansów w interesy wysokodochodowe.

5. Import i eksport towarów deficytowych.

W rzeczywistości zatem akumulując środki finansowe uczestników, kierownicy programów wykorzystują je w charakterze środków obrotowych. Następnie, inwestując w wysokodochodowe projekty i aktywnie eksploatując off-shore \'owy status, wypracowują nie podlegający opodatkowaniu zysk. W rezultacie pozyskiwane są sumy, wystarczające i do podtrzymania działalności samych HYIP, i do wypłaty odsetków inwestorom, i do dalszego rozszerzania programu.

Laikom, dalekim od skomplikowanych procesów ekonomicznych, może się wydać nierealnym, że dosłownie w ciągu miesiąca wysokość zainwestowanej sumy podwoi się albo nawet potroi. Doświadczony inwestor zawsze może przewidzieć, jakie inwestycje przyniosą zysk, a jakie - przeciwnie, będą niekorzystnymi. Dysponując obszerną wiedzą i znacznym doświadczeniem, inwestor zdolny jest z łatwością wywnioskować zysk z wahań cen tych czy innych towarów.

Wielu inwestorów dorobiło się ogromnych majątków na wahaniach kursów walut. Osoba obeznany z niuansami rynka walutowego, w ciągu kilku godzin może podwoić zainwestowany kapitał. Podamy przykład. Przypuśćmy, że inwestor ma w gotówce 100 USD i ma zamiar grać na obniżenie kursu euro i podwyżkę kursu dolara. Bierze on w postaci bezprocentowego kredytu 9.900 USD i sprzedaje już 10.000 USD. Następnie kupuje za otrzymane pieniądze euro według kursu 0,9755, a po kilku godzinach sprzedaje je ponownie według kursu 0,9845. Po zwróceniu brokerowi 9.900 USD, jego zysk wynosi 90 USD. To znaczy, że depozyt wzrósł o 90% w ciągu mniej niż doby.

Oczywiście dla niedoświadczonego inwestora próba zagrać na wahaniach kursów walut może zakończyć się krachem finansowym. Zamiast oczekiwanego zysku poniesie on znaczące straty. Właściwie rola wszystkich wysokodochodowych polega właśnie na tym, żeby stworzyć pewien pierwotny fundusz pieniężny z wkładów inwestorów, a następnie, wykorzystując opracowane schematy ekonomiczne, rozdzielić go pomiędzy zyskownymi projektami. Wewnątrz HYIP nie zachodzą żadne procesy produkcyjne, kierownicy projektu po prostu zarządzają Państwa kapitałem, pomagają go pomnażać. HYIP jest pośrednikiem pomiędzy inwestorem prywatnym, nie mającym możliwości i umiejętności, pozwalających na efektywną grę na wahaniach rynkowych, a wysokodochodowymi produktami ekonomicznymi.

Oczywiście oprócz gry na wahaniach kursów walut istnieje mnóstwo innych, nie mniej efektywnych metod zainwestowania środków pieniężnych. Na przykład zakup papierów wartościowych stabilnie funkcjonujących instytucji finansowych krajów z rozwijającą się gospodarką. Tego rodzaju instrumenty finansowe są instrumentami wysokiego ryzyka, jednak ryzyko rekompensowane jest przez wysoką rentowność. Ponadto zarządcy poważnych HYIP wolą zabezpieczać się i lokować część inwestowanych środków w papiery wartościowe firm o wysokim stopniu solidności.

Poważne HYIP nigdy nie będą oszukiwać swoich klientów, ponieważ wysokodochodowe projekty inwestycyjne to idealny przykład obopólnie korzystnej współpracy. Efektywnie administrując kapitałami uczestników, organizatorzy programu osiągają zysk wystarczający do tego, żeby wypłacić inwestorom odsetki i samemu pozostać na plusie.

Tempo obrotu kapitałem na przykład na giełdzie FOREX znacznie przewyższa tempo obrotu przy zwyczajnej działalności biznesowej, praktycznie w ciągu doby można przeprowadzić wiele wysokodochodowych iteracji, dzięki czemu zapewniona jest codzienna lub cotygodniowa wypłata odsetków.

Zresztą nie należy zapominać, że większość organizatorów projektów woli zachowywać w tajemnicy informacje o konkretnych źródłach dochodów, obawiając się nieuczciwych konkurentów. Dlatego często wysokodochodowe projekty inwestycyjne są absolutnie nieprzejrzyste. Jednak w żadnej mierze nie wpływa to na regularność wypłat i \"uczciwość\" programu. Kierownicy poważnych High Yield Income Programs bardzo dobrze zdają sobie sprawę z efektywności obopólnie korzystnej współpracy i raczej na pewno nie będą ryzykować utraty zaufania inwestorów.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
20997
18626100