ENDEITNLESPTJPCNKRRUPLFR HYIP Rater NewBie? Read Articles    Support  Report an error
logo
|
|
New York Moscow Tokyo
Members: 25720 ,  Today: 0
Voorwoord
Algemene informatie
Investeren in het internet
HYIP
Ponzi
Betalingssystemen
E-gold
EvoCash
E-Bullion
INTGold
NetPay
GoldMoney
StormPay
Pecunix
Veiligheid bij het werken met virtuele betalingssystemen
Investeringen in HYIP
Hoe de winst gemaakt wordt
Risico's
HYIP: een betrouwbaarheidsanalyse
De eerste belegging maken
Het vervolg van de investeringscampagne
Gouden regels
 
 
 
 
Article

Algemene informatie

Ponzi

Hoe zorgt u ervoor om uit handen van oplichters te blijven? Dit probleem houdt praktisch alle deelnemers aan lucratieve investeringsprojecten bezig. Doordat de constructie van een HYIP een volledige ondoorzichtigheid van uitgevoerde economische operaties inhoudt, organiseren allerlei zwendelaars valse projecten en geven ze voor reлle investeringsprogramma’s uit, waarna, na de klanten een aanzienlijke som geld afgenomen te hebben, ze hun activiteiten abrupt beлindigen.

Een van de meest verbreide zwendelarijvormen is Ponzi. Ponzi is een klassieke financiлle pyramide, waarin de winst niet dankzij effectieve economische activiteiten wordt gemaakt, maar door het aantrekken van beleggingen van nieuwe deelnemers aan het project. Dergelijke projecten lijken op een slang, die zijn eigen staart opeet. Tot een bepaald moment krijgt men de indruk van bestendigheid en stabiliteit, omdat de dividenden betaald worden uit het geld, dat door nieuwe deelnemers in het programma geпnvesteerd wordt. Maar deze indruk is misleidend. Op een gegeven ogenblik stagneert het project, nieuwe deelnemers treden dan niet meer toe tot het project en de pyramide valt uit elkaar. Trouwens, soms wachten de oprichters niet eens op die fase, maar maken zich met al het geaccumuleerde geld weg. In de regel komen de klanten dat pas te weten wanneer de afgesproken procenten niet meer op hun rekening gestort worden.

Hoe kan een Ponzi van een echte HYIP onderscheiden worden? Er is een aantal kenmerken, die er indirect op toe wijst dat het project een affaire kan zijn. Ten eerste zijn dat te grote dagelijkse dividenden. Als u een HYIP aangeboden wordt, waarbij u dagelijks 30% uitbetaald krijgt, denkt u dan na over de vraag waarmee de oprichters een dergelijke winstgevendheid willen waarborgen. Ten tweede zijn dat te grote partnerdividenden. Serieuze lucratieve investereingsprojecten zijn altijd open voor een wederzijds winstgevende samenwerking, maar hun basisdoel blijft het maken van de winst dankzij effectieve investeringsactiviteiten. Daarom is het de moeite waard na te denken over de vraag of de klanten misschien zelf als enige inkomstenbron worden gebruikt, als u aangeboden wordt meer dan 10% voor elke nieuwverworven lid te krijgen. En tenslotte, een onverzorgde vormgeving van de website en een van andere bronnen gestolen inhoud. De oprichters van Ponzi-projecten weten van tevoren dat het programma na een bepaalde termijn ophoudt te bestaan, daarom schenken ze geen aandacht aan de creatie van een functionele design en informatieaanvulling.

Een andere wijdverbreide vorm van zwendelarij zijn zogenaamde “Gouden spellen”. Zij zijn eigenlijk Ponzi’s in het klein, die voor een termijn van enkele dagen of weken aan de gang worden gebracht. Het enige verschil van Ponzi-projecten is dat ze van het begin af aan als financiлle pyramides gepositioneerd worden.

Gebruikers beleggen er geldmiddelen, waarna ze winst maken, als ze bijtijds het programma verlaten. Zo niet – dan verliezen ze al het ingezette geld. Er bestaat een aantal variaties van het “Gouden Spel”, maar ze komen allemaal op spel op snelheid neer. Met serieuze HYIP-projecten hebben dergelijke programma’s uiteraard niets te maken.

Sommige mensen doen graag aan “Gouden Spellen” mee, zelfs aan overduidelijke Ponzi’s. Uiteraard kunnen dergelijke projecten snel voor een solide opbrengst zorgen, maar u moet niet uit het oog verliezen dat ze u even snel failliet kunnen maken. Sterker nog, de kunst zich snel te oriлnteren en de juiste termijn van deelname aan het project juist te berekenen zal u lang niet altijd kunnen helpen bij deelname aan dergelijke projecten. Menigmaal doen vrienden en kennisen van de oprichters als lokaas mee aan de projecten; uiteraard krijgen alleen zij de winst, omdat ze over alle vertrouwelijke informatie beschikken.
De risicograad is bij deelname aan dergelijke programma’s het veelvoud van dat bij serieuze HYIP’s. En de kans op opbrengst is veel lager.

Als u doelbewust uw geluk met Ponzi’s wilt beproeven, wees zich er dan van bewust dat uw winst, als u plotseling toch geluk hebt, aan het faillisement van andere mensen te danken is. Vergeet niet dat financiлle pyramide’s onwettig zijn, en dat hun makers streng bestraft worden door de politie.

Indien u op zoek bent naar een interessante HYIP-project en op een pyramide vreest te stuiten, let dan aandachtig op de voorwaarden, die de oprichters van de programma’s bieden. Analyseer het aanbod, vergelijk de gegeven cijfers met eerder beschreven “verdachte” kenmerken. Begin pas met serieuze beleggingen, als u zich ervan overtuigd hebt dat het project geen gevaar vormt: investeer eerst een klein bedrag. En pas later, wanneer u ervan overtuigd wordt dat de dividenden regelmatig op uw rekening gestort worden, kunt de rest van het geld investeren.

Download PDF

Disclaimer: We are in no way affiliated with any of the investment programs listed on our website. The information presented on our website is based on statistics and personal experience only. Please keep in mind that all HYIPs investments are highly risky. We do not recommend you to invest more than you can afford to lose.
Add Your Site | Link to Us | Currency Exchanges | About Us | Terms & Condition | FAQ | Sitemap | Partners
20997
18626100